If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dowodzenie własności logarytów

Przyglądamy się bliżej dowodom własności logarytmów: wzorom na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu oraz logarytm liczby podniesionej do potęgi.
Sortuj według