If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Symetria modeli algebraicznych

Naucz się jak interpretować symetrię wykresu w kontekście konkretnego zadania.

Wprowadzenie

W tym artykule nauczymy się, jak interpretować symetrię wykresu w kontekście danego zadania.

Ale najpierw odświeżmy sobie naszą pamięć dotyczącą symetrii funkcji.

Symetria funkcji

Uzupełnij brakujące miejsca na temat funkcji parzystych i nieparzystych.
Gdy funkcja f ma wykres, który jest symetryczny względem osi Y, możemy powiedzieć, że f jest
. Oznacza to, że f(x)=
dla każdego x .
Gdy funkcja f ma wykres, który jest symetryczny względem środka układu współrzędnych, możemy powiedzieć, że f jest
. Oznacza to, że f(x)=
dla każdego x .
Jest
, aby funkcja nie była ani parzysta, ani nieparzysta.

Teraz rzućmy okiem na przykład.

Przykład 1

Energia zgromadzona w sprężynie, E(x), w dżulach, jest funkcją deformacji sprężyny, x, w metrach, w porównaniu do stanu równowagi. Dodatnie x oznacza rozciągniętą sprężynę, a ujemne x oznacza ściśniętą sprężynę. Wykres y=E(x) jest pokazany poniżej.
Czego możemy się nauczyć o kontekście na podstawie symetrii wykresu?

Symetria funkcjii E

Zastosujmy naszą wiedzę odnośnie symetrii do funkcji E.
Jeśli odbijesz wykres funkcji E względem osi Y, to wyląduje on na tym samym miejscu.
Zatem funkcja E jest parzysta. Oznacza to, że E(x)=E(x) dla wszystkich x.

Interpretowanie symetrii

Co oznacza, że "E(x)=E(x) dla wszystkich x" ?
Ponieważ stwierdzenie to jest prawdziwe dla wszystkich x, możemy powiedzieć, że E(x)=E(x) jest prawdą kiedy x=2, x=4, x=10, itd. Zacznijmy od zastanowienia się co oznacza to stwierdzenie dla konkretnej wartości x, w tym przypadku dla x=2.
Jeśli x=2, to E(2)=E(2).
Skupienie się na tym, co przedstawia każda zmienna, pomoże nam z tą interpretacją. Pamiętaj, że dodatnie wejście oznacza rozciąganie się sprężyny a ujemne wejście oznacza ściskanie sprężyny, oraz że wartość wyjściowa oznacza energię zgromadzoną w sprężynie.
W tym świetle widzimy, że E(2)=E(2) oznacza, że sprężyna ściśnięta o 2 metry posiada tyle samo  energii co ta sama sprężyna rozciągnięta o 2 metry.
Co oznacza E(4)=E(4) w tym kontekście?
Wybierz 1 odpowiedź:

Teraz jesteśmy gotowi do ogólnego stwierdzenia, że E(x)=E(x), co jest naszym ostatecznym celem.
Korzystając jako wskazówki z przykładów powyżej, widzimy, że E(x)=E(x) oznacza, że sprężynka ściśnięta o x metrów ma tyle samo energii potencjalnej co sprężynka rozciągnięta o x metrów.
Innymi słowy: Sprężynka ściśnięta o daną długość ma tyle samo energii co sprężynka rozciągnięta o tę samą długość.

Pytanie do zastanowienia

Które z poniższych zdań jest interpretacją symetrii funkcji parzystej?
Wybierz 1 odpowiedź:

Spróbujmy rozwiązać inny przykład.

Przykład 2

Patryk zwykle używa 20 kilogramów drewna dziennie w swoim piecu na drewno żeby utrzymać temperaturę w domu na poziomie 25 stopni Celsjusza. Próbuje dostosować ilość drewna, w, które spala, żeby zobaczyć jak zmieni się temperatura. Konkretnie, dodatnie w oznacza dodanie w kilogramów drewna, a ujemne w oznacza odjęcie w kilogramów drewna. Wykres y=T(w) jest pokazany poniżej, T(w) oznacza zmianę temperatury w domu Patryka.

Symetria funkcjii T

Wykres funkcji T jest symetryczny względem początku układu współrzędnych.
Tak więc funkcja T jest funkcją nieparzystą. Algebraicznie oznacza to, że T(w)=T(w) dla wszystkich w.

Interpretowanie symetrii

Żeby zinterpretować symetrię w tym przypadku, musimy zamienić zdanie matematyczne “dla każdej wartości w, T(w)=T(w)” na słowa odpowiadające kontekstowi.
I ponownie, zacznijmy od myślenia o znaczeniu tego zdania dla konkretnej wartości w. Następnie się cofniemy i będziemy mogli uogólnić.
Skupmy się na tym, że dodatni argument oznacza dodawanie a ujemny argument* oznacza odejmowanie drewna, oraz że wartościami wyjściowymi funkcji są zmiany temperatury.
Widzimy więc, że T(1)=T(1) oznacza zmianę temperatury, która wynika ze spalenia o 1 kilogram drewna mniej i jest przeciwieństwem wyniku spalenia o 1 kilogram drewna więcej.
Możemy teraz uogólnić i zinterpretować zdanie symetrii dla w w ogóle.
Co oznacza T(w)=T(w) w tym kontekście?
Wybierz 1 odpowiedź:

Innymi słowy: Zwiększenie i zmniejszenie spalanego drewna o określoną ilość będą miały dokładnie odwrotny wpływ na temperaturę w domu.

Pytanie do zastanowienia

Które z poniższych zdań jest interpretacją symetrii funkcji nieparzystej?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zarysowanie wniosków

Ogólnie kiedy interpretujemy znaczenie symetrii wykresu funkcji, pomocne są następujące kroki:
Krok 1: Zdecyduj, czy funkcja jest parzysta czy nieparzysta i określ, co to algebraicznie znaczy.
Krok 2: Zrozum co przedstawia która zmienna na podstawie kontekstu.
Krok 3: Wymyśl zdanie, które będzie używało znaczenia zmiennych i porównywało wartości wyjściowe dla przeciwnych wartości wejściowych.

Spróbuj sam

Malwina uczy się prowadzić nowy rodzaj pojazdu. Prędkość pojazdu zależy od ustawienia pokrętła. Prędkość pojazdu, V(x), kilometrach na godzinę, jest funkcją pozycji pokrętła, x. Zauważ, że x>0 oznacza, że pokrętło jest obrócone o x jednostek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a x<0 oznacza, że pokrętło jest obrócone o x jednostek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Wykres y=V(x) jest pokazany poniżej.
Ta funkcja jest parzysta. Które z następujących stwierdzeń jest najlepszą interpretacją symetrii wykresu funkcji V?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.