If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Okresowość modeli algebraicznych

Zadanie

Lekarz obserwuje elektryczną aktywność serca pacjenta przez pewien czas.
Poniższy wykres przedstawia aktywność elektryczną serca pacjenta, oznaczoną E, mierzoną w woltach, w czasie t, mierzonym w sekundach. Każde wysokie wychylenie odpowiada jednemu uderzeniu serca.
Ile mniej więcej czasu upływa między poszczególnymi uderzeniami serca tego pacjenta?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
sekund(y)