If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Modelowanie zjawisk i procesów za pomocą kombinacji różnych funkcji - ćwiczenie

Zadanie

Pewnego słonecznego dnia Fryderyk zaczął wypełniać basen za pomocą węża ogrodowego. Zanim zaczął go napełniać, w basenie było już 10 000 litrów wody . Objętość V (w litrach) wody płynącej z węża w ciągu m minut dana jest funkcją V(m)=20m, natomiast objętość E (w litrach) wody, która wyparowuje z basenu w ciągu m minut, dana jest funkcją E(m)=0,1m.
Niech P oznacza całkowitą objętość wody (w litrach) w basenie m minut po tym, jak Fryderyk zaczął go wypełniać.
Zapisz wzór na P(m) jako wyrażenie zależne od V(m) i E(m).
P(m)=
Zapisz wzór na P(m) jako wyrażenie zależne od m.
P(m)=