If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Modelowanie zjawisk i procesów za pomocą kombinacji różnych funkcji - ćwiczenie

Zadanie

Pewnego słonecznego dnia Fryderyk zaczął wypełniać basen za pomocą węża ogrodowego. Zanim zaczął go napełniać, w basenie było już 10, space, 000 litrów wody . Objętość V (w litrach) wody płynącej z węża w ciągu m minut dana jest funkcją V, left parenthesis, m, right parenthesis, equals, 20, m, natomiast objętość E (w litrach) wody, która wyparowuje z basenu w ciągu m minut, dana jest funkcją E, left parenthesis, m, right parenthesis, equals, 0, comma, 1, m.
Niech P oznacza całkowitą objętość wody (w litrach) w basenie m minut po tym, jak Fryderyk zaczął go wypełniać.
Zapisz wzór na P, left parenthesis, m, right parenthesis jako wyrażenie zależne od V, left parenthesis, m, right parenthesis i E, left parenthesis, m, right parenthesis.
P, left parenthesis, m, right parenthesis, equals
Zapisz wzór na P, left parenthesis, m, right parenthesis jako wyrażenie zależne od m.
P, left parenthesis, m, right parenthesis, equals
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?