Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Interpretowanie wyrażeń, w których występuje kilka zmiennych

Zadanie

W poniższym wyrażeniu zarówno A i B są zmiennymi, które mogą przyjmować tylko wartości dodatnie.
B+3A2
Które z poniższych działań spowodują, że wartość tego wyrażenia wzrośnie?
Wybierz 2 odpowiedzi: