If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Modelowanie zjawisk i procesów za pomocą funkcji, zależnych od wielu zmiennych

Zadanie

Pewna fabryka produkuje i sprzedaje C komputerów miesięcznie. Produkcja jednego komputera kosztuje x złotych, a fabryka sprzedaje każdy komputer za y złotych. Ich miesięczny zysk netto wynosi 10,000 złotych.
Zapisz równanie, które opisuje relację między C, x i y.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?