If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Rozkład wielomianów na czynniki

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 400 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1000 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

W części Algebra 1 studenci zapisywali wyrażenie kwadratowe jako iloczyn dwóch czynników liniowych (rozkładali go na czynniki). To pomagało im poznać zachowanie się funkcji kwadratowej. W części Algebra 2 rozszerzamy tę ideę na wielomiany stopnia większego niż 2, które będziemy zapisywać jako iloczyn czynników liniowych. To pomoże nam w badaniu funkcji wielomianowych, a także pozwoli udowodnić równości wielomianowe, czyli pewne stwierdzenia matematyczne, które opisują związki liczbowe.