Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Część 3: Rozkład wielomianów na czynniki

Do zdobycia jest 1000 punktów za mistrzostwo

O tym dziale

W części Algebra 1 studenci zapisywali wyrażenie kwadratowe jako iloczyn dwóch czynników liniowych (rozkładali go na czynniki). To pomagało im poznać zachowanie się funkcji kwadratowej. W części Algebra 2 rozszerzamy tę ideę na wielomiany stopnia większego niż 2, które będziemy zapisywać jako iloczyn czynników liniowych. To pomoże nam w badaniu funkcji wielomianowych, a także pozwoli udowodnić równości wielomianowe, czyli pewne stwierdzenia matematyczne, które opisują związki liczbowe.

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 320 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.

ĆWICZENIE

Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 240 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 1000 punktów mistrzowskich.