If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do szeregów geometrycznych

Szereg geometryczny to suma kilku pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego. Na przykład 1,2,4,8,... jest ciągiem geometrycznym, natomiast 1+2+4+8+... jest szeregiem geometrycznym. Zobaczymy przykład, w którym szereg geometryczny pomoże nam opisać bilans rachunku oszczędnościowego.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video