If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wykresy wielomianów

Przeanalizuj wielomiany żeby naszkicować ich wykres.

Co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

Zachowanie końcowe funkcji f przedstawia zachowanie jej wykresu na "końcach" osi OX. Algebraicznie, zachowanie asymptotyczne zależy od odpowiedzi na następujące dwa pytania:
 • Gdy x+, jaką wartość osiąga f(x)?
 • Gdy x, jaką wartość osiąga f(x)?
Jeśli jest to dla Ciebie nowe, zalecamy abyś przeczytał nasz artykuł na temat zachowania końcowego wykresów wielomianów.
MIejsca zerowe funkcji f odpowiadają przecięciom jej wykresu z osią OX. Jeśli f ma miejsce zerowe o nieparzystej krotności, jej wykres przetnieX-ów dla tego argumentu x. Jeśli f ma miejsce zerowe o parzystej krotności, jej wykres dotknieX-ów w tym punkcie.
Jeśli jest to dla Ciebie nowe, zalecamy żebyś przeczytał nasz artykuł o miejscach zerowych wielomianu.

Czego nauczysz się w tej lekcji

W tej lekcji zastosujemy powyższe cechy, aby przeanalizować i narysować wykresy wielomianów. Następnie wykorzystamy wykresy, aby znaleźć dodatnie i ujemne przedziały wielomianów.

Badanie funkcji wielomianowych

Przeanalizujemy teraz parę cech wykresu wielomianu f(x)=(3x2)(x+2)2.

Znalezienie przecięcia z osią OY

Aby znaleźć miejsce przecięcia z osią OY wykresu f, możemy znaleźć f(0).
f(x)=(3x2)(x+2)2f(0)=(3(0)2)(0+2)2f(0)=(2)(4)f(0)=8
Punkt przecięcia z osią OY dla y=f(x) to (0,8).

Znalezienie przecięcia z osią OX

Aby znaleźć miejsce przecięcia z osią OX, możemy rozwiązać równanie f(x)=0.
f(x)=(3x2)(x+2)20=(3x2)(x+2)2
3x2=0lubx+2=0 Iloczyn wynosi zero!x=23lubx=2
Punkty przecięcia z osią OX wykresu y=f(x) to (23,0) i (2,0).
Nasze obliczenia wskazują także, że 23 jest miejscem zerowym o krotności równej 1 i 2 jest miejscem zerowym o krotności równej 2. To znaczy, że wykres funkcji przetnie oś X-ów w (23,0) i dotknie osi X-ów w (2,0).

Znalezienie zachowania końcowego

Aby znaleźć zachowanie asymptotyczne funkcji, możemy zbadać jej wyraz wiodący, jeśli funkcja ta jest zapisana w postaci standardowej.
Napiszmy równanie w formie standardowej
f(x)=(3x2)(x+2)2f(x)=(3x2)(x2+4x+4)f(x)=3x3+12x2+12x2x28x8f(x)=3x3+10x2+4x8
Wyraz wiodący wielomianu to 3x3 zachowanie asymptotyczne funkcji f będzie takie same jak zachowanie asymptotyczne 3x3.
Ponieważ stopień wielomianu jest nieparzysty i wyraz wiodący jest dodatni, zachowanie asymptotyczne będzie równe: gdy x+, f(x)+ i gdy x, f(x).

Rysowanie wykresu

Możemy wykorzystać to czego się nauczyliśmy powyżej, aby narysować wykres y=f(x).
Zacznijmy od zachowania końcowego:
 • Gdy x+, f(x)+.
 • Gdy x, f(x).
Oznacza to, że na "końcach" wykres funkcji będzie wyglądał jak y=x3.
Teraz możemy dołączyć to co wiemy na temat przecięcia z osią OX:
 • Wykres funkcji dotyka oś X-ów w punkcie (2,0), ponieważ 2 jest miejscem zerowym o parzystej krotności.
 • Wykres przecina oś X-ów w punkcie (23,0), ponieważ 23 jest miejscem zerowym o nieparzystej krotności.
Wreszcie, możemy narysować przecięcie z osią OY w punkcie (0,8) i wypełnienie luk za pomocą ciągłej, płynnej krzywej.
Chociaż nie wiemy dokładnie gdzie są punkty zwrotne funkcji, uzyskujemy dobry, ogólny obraz kształtu naszej funkcji!

Przedziały, w których funkcja jest dodatnia lub ujemna

Teraz jak mamy naszkicowany wykres f, łatwo jest stwierdzić dla których przedziałów f jest dodatnia i dla których przedziałów jest ujemna.
Widzimy, że f jest dodatnia kiedy x>23 i ujemna kiedy x<2 lub 2<x<23.

Sprawdź, czy rozumiesz

1) Teraz sam krok po kroku naszkicujesz wykres g(x)=(x+1)(x2)(x+5).
a) Jaki jest punkt przecięcia z osią OY wykresu funkcji g(x)=(x+1)(x2)(x+5)?
(0,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
)

b) Jakie jest zachowanie asymptotyczne wykresu funkcji g(x)=(x+1)(x2)(x+5)?
Wybierz 1 odpowiedź:

c) Jakie są przecięcia z osią OX wykresu funkcji g(x)=(x+1)(x2)(x+5)?
Wybierz 1 odpowiedź:

d) Które z poniższych może przedstawiać wykres funkcji g(x)=(x+1)(x2)(x+5)?
Wybierz 1 odpowiedź:

2) Które z poniższych może przedstawiać wykres y=(2x)(x+1)2
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.