Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Miejsca zerowe (zera) wielomianów

Miejscami zerowymi (zerami) wielomianu p(x) są wszystkie takie wartości x, dla których wartość wielomianu jest równa zero. Są one ważne z wielu powodów, jednym z nich jest fakt, że mówią nam, w którym miejscu wykres wielomianu przecina oś x-ów. Zobaczymy także, że mają one bezpośredni związek z rozkładem wielomianu na czynniki.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video