If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Identyfikowanie przekształceń funkcji

Zadanie

Funkcja start color #e84d39, g, end color #e84d39 jest przekształceniem funkcji start color #11accd, f, end color #11accd. Na poniższym wykresie funkcję start color #11accd, f, end color #11accd przedstawiono za pomocą ciągłej niebieskiej linii, natomiast funkcję start color #e84d39, g, end color #e84d39 za pomocą przerywanej czerwonej linii.
Zapisz wzór funkcji start color #e84d39, g, end color #e84d39 jako wyrażenie zależne od start color #11accd, f, end color #11accd
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?