Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wykres sinusoidy: przesunięcie fazowe

Zadanie

h jest funkcją trygonometryczną o postaci h(x)=acos(bx+c)+d.
Poniżej przedstawiono wykres h(x). Funkcja osiąga wartość maksymalną w punkcie (2π,3), a wartość minimalną w punkcie (π2,4).
Zapisz wzór funkcji h(x). Podaj dokładne wyrażenie.
h(x)=