If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie wykresów funkcji trygonometrycznych w zastosowaniach

Zadanie

Adam przyczepił do jednej ze szprych swojego roweru lampkę. Wysokość lampki nad ziemią w czasie obrazuje poniższy wykres funkcji H(t) gdzie t oznacza czas w sekundach. Dodatkowo zaznaczono pewien fragment wykresu.
Odpowiedz na dwa pytania dotyczącego zaznaczonego fragmentu.
1) Jaką cechę wykresu oznaczono?
Wybierz 1 odpowiedź:
2) Jak możemy interpretować zaznaczony fragment?
Wybierz 1 odpowiedź: