If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat okręgu jednostkowego w trygonometrii

Przegląd definicji funkcji trygonometrycznych z użyciem okręgu jednostkowego

Jak wyglądają definicje funkcji trygonometrycznych z wykorzystaniem okręgu jednostkowego

Wykorzystanie okręgu jednostkowego pozwala nam uogólnić dziedziny sinusa i cosinusa na wszystkie liczby rzeczywiste. Procedura wyznaczania wartości sinusa/cosinusa dla dowolnego, rzeczywistego argumentu theta wygląda następująco:
  1. Zacznij od punktu left parenthesis, 1, comma, 0, right parenthesis, poruszając się po okręgu jednostkowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak długo, aż kąt, jaki powstanie pomiędzy Twoim położeniem, początkiem układu współrzędnych, a dodatnim kierunkiem osi X będzie równy theta.
  2. sine, left parenthesis, theta, right parenthesis i cosine, left parenthesis, theta, right parenthesis równają się odpowiednio współrzędnym y i x punktu na okręgu,w którym się znajdujesz.
Wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych można obliczyć, korzystając z ich związku z sinusem i cosinusem.
Chcesz wiedzieć więcej o definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego? Obejrzyj ten film.

Dodatek: funkcje trygonometryczne w okręgu jednostkowym

Zmieniaj kąt przesuwając zielony punkt na okręgu i obserwuj jak zmieniają się długości odcinków, równe różnym funkcjom trygonometrycznym.

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
sine, left parenthesis, 50, degrees, right parenthesis, equals
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.