Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat okręgu jednostkowego w trygonometrii

Przegląd definicji funkcji trygonometrycznych z użyciem okręgu jednostkowego

Jak wyglądają definicje funkcji trygonometrycznych z wykorzystaniem okręgu jednostkowego

Wykorzystanie okręgu jednostkowego pozwala nam uogólnić dziedziny sinusa i cosinusa na wszystkie liczby rzeczywiste. Procedura wyznaczania wartości sinusa/cosinusa dla dowolnego, rzeczywistego argumentu θ wygląda następująco:
  1. Zacznij od punktu (1,0), poruszając się po okręgu jednostkowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak długo, aż kąt, jaki powstanie pomiędzy Twoim położeniem, początkiem układu współrzędnych, a dodatnim kierunkiem osi X będzie równy θ.
  2. sin(θ) i cos(θ) równają się odpowiednio współrzędnym y i x punktu na okręgu,w którym się znajdujesz.
Wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych można obliczyć, korzystając z ich związku z sinusem i cosinusem.
Chcesz wiedzieć więcej o definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą okręgu jednostkowego? Obejrzyj ten film.

Dodatek: funkcje trygonometryczne w okręgu jednostkowym

Zmieniaj kąt przesuwając zielony punkt na okręgu i obserwuj jak zmieniają się długości odcinków, równe różnym funkcjom trygonometrycznym.

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
sin(50)=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.