If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie objętości brył obrotowych metodą cienkich pierścieni: obrót wokół osi X lub Y.

Zadanie

Obszar R jest ograniczony przez krzywe y=x2 i y=4xx2.
Jaka jest objętość bryły powstałej przez obrót R wokół osi X?
Podaj dokładną odpowiedź z π.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?