If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole powierzchni obszaru pomiędzy dwiema krzywymi i w zadanych granicach.

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Wykresy funkcji f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, sine, x i g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, cosine, x przecinają się okresowo.
Oblicz pole powierzchni obszaru zawartego pomiędzy punktami x, equals, start fraction, pi, divided by, 4, end fraction i x, equals, start fraction, 5, pi, divided by, 4, end fraction.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?