If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole powierzchni obszaru między krzywymi przecinającymi się w więcej niż dwóch punktach

Zadanie

Niech f(x)=2cos(πx3) i g(x)=28xx+61. Niech R i S będą dwoma obszarami ograniczonymi przez wykresy funkcji f i g, jak pokazano na wykresie.
Oblicz sumę pól obszarów R i S.
Skorzystaj z kalkulatora graficznego i zaokrąglij wynik do trzech miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi