If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyznaczanie ekstremów lokalnych (badanie pierwszej pochodnej)

Badanie pierwszej pochodnej polega na analizie zachowania funkcji w oparciu o to, jak zachowuje się jej pochodna w celu wyznaczenia ekstremów funkcji. Wymaga to wykonania kilku kroków, podzielimy więc algorytm na mniejsze części, aby uniknąć przykrych w konsekwencjach pomyłek i przeoczeń. Tłumaczenie na język polski: Fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Jak postąpić, jeśli mamy dany wzór pewnej funkcji i proszą nas, abyśmy wyznaczyli wszystkie lokalne maksima i minima tej funkcji? To się da zrobić! W tym celu należy starannie zbadać zachowanie pierwszej pochodnej naszej funkcji. Spróbujemy wyjaśnić o co chodzi w taki sposób, by uniknąć nieporozumień i błędów.

Przykład: Znajdowanie maksimów i minimów lokalnych funkcji f(x)=x2x1

Krok 1: obliczenie f(x)
Aby wyznaczyć lokalne ekstrema funkcji f, musimy znać f. Zacznijmy więc od obliczenia pochodnej f:
f(x)=x22x(x1)2
Krok 2: wyznaczenie wszystkich punktów krytycznych i wszystkich punktów, w których f jest nieokreślone.
Punktami krytycznymi funkcji f są te wartości argumentu x, należące do dziedziny funkcji f, w których f(x)=0, lub w których f nie jest określona. Oprócz tego szukamy także punktów, w których sama funkcja f nie jest określona.
Ważne jest to, że f nie może zmieniać znaku pomiędzy dwoma kolejnymi takimi punktami.
W tym przypadku, chodzi o punkty x=0, x=1 i x=2.
Krok 3: Badanie, na których przedziałach funkcja rośnie/maleje
Można to zrobić na różne sposoby, my zrobimy to tak: wybieramy dowolny punkt z każdego z przedziałów pomiędzy kolejnymi punktami, które wyznaczyliśmy w Kroku 2 i sprawdzamy, jaki znak ma pochodna w tym punkcie.
A oto tabelka ze znakami pochodnej naszej funkcji:
PrzedziałWartość xf(x)Wniosek
(,0)x=1f(1)=0,75>0f rośnie
(0,1)x=0,5f(0,5)=3<0f maleje
(1,2)x=1,5f(1,5)=3<0f maleje
(2,)x=3f(3)=0,75>0f rośnie
Krok 4: Wyznaczanie ekstremów lokalnych
Gdy już wiemy, na których przedziałach funkcja f rośnie lub maleje, możemy określić jej ekstrema. Ekstremum to punkt, w którym funkcja f jest dobrze określona oraz pochodna f zmienia swój znak.
W naszym wypadku:
 • f rośnie przed x=0, a potem maleje, ponadto wartość funkcji jest dobrze określona dla x=0. Wnioskujemy stąd, że funkcja f ma w punkcie x=0 maksimum lokalne.
 • f maleje przed x=2,a potem rośnie, jest też ona dobrze określona dla x=2. Wynika stąd, ze funkcja f osiąga w punkcie x=2 minimum lokalne.
 • f jest nieokreślona dla x=1, a więc nie ma tam ekstremum.
zadanie 1
Jacka poproszono o wyznaczenie ekstremów lokalnych funkcji f(x)=2x3+18x2+54x+50. Oto jego rozwiązanie:
Krok 1: f(x)=6(x+3)2
Krok 2: Rozwiązanie f(x)=0 to x=3.
Krok 3: f ma ekstremum lokalne w punkcie x=3.
Czy rozwiązanie jacka jest poprawne? Jeśli nie, wskaż błąd.
Wybierz 1 odpowiedź:

Częsty błąd: brak sprawdzenia punktów krytycznych

Pamiętaj: Nie można zakładać, że każdy punkt krytyczny to ekstremum. Zawsze należy sprawdzić, czy w punktach krytycznych sama funkcja jest dobrze określona, a jej pochodna zmienia znak.
Zadanie 2
Eryka miała wyznaczyć lokalne maksimum funkcji g(x)=(x21)2/3. Oto jej rozwiązanie:
Krok 1: g(x)=4x3Ax213
Krok 2: punkt krytyczny znajduje się w x=0.
Krok 3:
IPrzedziałWartość x-valueg(x)Wniosek
(,0)x=3g(3)=2<0g jest funkcją malejącą
(0,)x=3g(3)=2>0g jest funkcją rosnącą
Krok 4: g jest funkcją malejącą na lewo od x=0 i funkcją rosnącą na prawo od tego punktu, a zatem funkcja jedynym ekstremum funkcji g jest lokalne minimum w x=0.
Czy obliczenia i wnioski Eryki są prawidłowe? A jeśli nie, to gdzie popełniła błąd?
Wybierz 1 odpowiedź:

Częsty błąd: zapominanie o punktach, w których pochodna funkcji jest nieokreślona

Pamiętaj: analizując przedziały, w których funkcja rośnie lub maleje, musisz wziąć pod uwagę wszystkie punkty, w których pierwsza pochodna równa się zero oraz wszystkie punkty, w których pierwsza pochodna nie jest określona. Jeśli przegapisz któryś z takich punktów, jest duża szansa, że Twoja analiza będzie błędna.
Zadanie 3
Kuba ma sprawdzić, czy funkcja h(x)=x2+1x2 ma maksimum lokalne. Oto jego rozwiązanie:
Krok 1: h(x)=2(x41)x3
Krok 2: punktami krytycznymi są x=1 i x=1. Poza tym, h nie jest określone w punkcie x=0.
Krok 3:
PrzedziałWartość xh(x)Wniosek
(,1)x=2h(2)=3,75<0h jest funkcją malejącą
(1,0)x=0,5h(0,5)=15>0h jest funkcją rosnącą
(0,1)x=0,5h(0,5)=15<0h jest funkcją malejącą
(1,)x=2h(2)=3,75>0h jest funkcją rosnącą
Krok 4: h jest funkcją rosnącą na lewo od x=0 i malejącą na prawo od x=0, a zatem h ma maksimum w punkcie x=0.
Czy rozwiązanie Kuby jest poprawne? Jeśli nie, wskaż błąd.
Wybierz 1 odpowiedź:

Często spotykany błąd: zapominanie o określeniu dziedziny funkcji

Pamiętaj: po wyznaczeniu punktów, w których funkcja zmienia swój charakter z rosnącej na malejącą, lub odwrotnie, musisz zawsze sprawdzić, czy funkcja jest w tych punktach dobrze określona, to znaczy, czy te punkty należą do dziedziny funkcji. Jeśli nie, nie są to punkty, w których funkcja ma ekstremum lokalne.

Ćwiczenie na badanie pierwszej pochodnej

Zadanie 4
Niech f(x)=x3+6x215x+2.
Dla jakiej wartości x funkcja f ma lokalne maksimum ?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 5
Niech g będzie funkcją wielomianową, a g, jej pochodna, ma postać g(x)=x(x+2)(x+4)2.
W jak wielu punktach wykres g osiąga maksimum lokalne?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz poćwiczyć więcej? Spróbuj rozwiązać te zadania.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

 • Awatar blobby green style dla użytkownika Roman
  chyba jest blad w zadaniu jesli chodzi o obliczenie pochodnej takiego wyrazenia

  x^2+1/2^2
  (1 głos)
  Awatar Default Khan Academy avatar dla użytkownika
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.