If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Analiza ruchu cząstki za pomocą rachunku różniczkowego

Zadanie

Cząstka porusza się wzdłuż osi X. Funkcja v, left parenthesis, t, right parenthesis zwraca prędkość cząstki w czasie t, is greater than or equal to, 0:
v, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, t, cubed, minus, 3, t, squared, minus, 8, t, plus, 3
Jaka jest prędkość v, left parenthesis, t, right parenthesis cząstki dla t, equals, 4?
v, left parenthesis, 4, right parenthesis, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Jakie jest przyspieszenie a, left parenthesis, t, right parenthesis cząstki dla t, equals, 4?
a, left parenthesis, 4, right parenthesis, equals
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
 • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
 • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Dla t, equals, 4, cząstka przyspiesza, zwalnia czy stoi w miejscu?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?