If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie wykresów ruchu

Zadanie

Przedmiot porusza się wzdłuż linii prostej, którą można interpretować jako oś liczbową zorientowaną w standardowy sposób, to znaczy kierunek dodatni wskazuje w prawo. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność położenia obiektu na osi liczbowej, po której się porusza, od czasu.
Czy w punktach wskazanych na rysunku przedmiot porusza się w prawo, w lewo, czy pozostaje w spoczynku?
Aby wybrać odpowiednie odpowiedzi, klikaj punkty na obrazku.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?