If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Relacje pomiędzy tempem zmian różnych wielkości - poziom zaawansowany

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Obwód okręgu zwiększa się w tempie π2 metrów na godzinę.
W pewnej chwili obwód wynosi 12π meters.
Jakie jest tempo zmian pola tego okręgu w zadanej chwili (w metrach kwadratowych na godzinę)?
Wybierz 1 odpowiedź: