If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Związek pomiędzy równaniem różniczkowym i polem kierunków, które generuje

Zadanie

Które z przedstawionych poniżej równań różniczkowych generuje pole kierunków przedstawione na tym wykresie?
Wybierz 1 odpowiedź: