If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pochodne - przegląd notacji

Przegląd różnych sposobów zapisywania pochodnych
Notacja Lagrange'a: f, prime
Notacja Leibniza: start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction
Notacja Newtona: y, with, \dot, on top

Co to znaczy "zapis pochodnej"?

Pochodna to wynik różniczkowania funkcji lub wyrażenia i jako taki, jest oczywiście jednoznacznie określony. Zapis pochodnej to po prostu symbol, jakiego używamy aby tę pochodną oznaczyć w rachunkach i tu istnieje na to kilka sposobów. W odróżnieniu od opisu słownego, gdy po prostu stwierdzamy "...to wyrażenie równa się pochodnej ...".

Notacja Lagrange'a

Używając notacji Lagragne's, pochodną funkcji f zapisujemy jako f, prime (a wymawiamy "f prim" ).
Tej notacji prawdopodobnie używamy najczęściej, przynajmniej jak długo interesują nas funkcje jednej zmiennej.
Jeśli mamy do czynienia z równaniem, na przykład y, equals, f, left parenthesis, x, right parenthesis, możemy także użyć y, prime jako oznaczenia pochodnej lewej strony tego równania, aczkolwiek taką notację spotyka się rzadziej.

Notacja Leibniza

Używając notacji Leibniza pochodną f zapisujemy jako start fraction, d, divided by, d, x, end fraction, f, left parenthesis, x, right parenthesis. W przypadku, gdy mamy do czynienia z równaniem y, equals, f, left parenthesis, x, right parenthesis, pochodną lewej strony zapiszemy po prostu jako start fraction, d, y, divided by, d, x, end fraction.
W tej notacji start fraction, d, divided by, d, x, end fraction oznacza operację różniczkowania po zmiennej x. Na przykład, pochodną x, squared zapiszemy jako start fraction, d, divided by, d, x, end fraction, left parenthesis, x, squared, right parenthesis.
Mogłoby się wydawać, że notacja Leibniza jest dłuższa i przez to mniej wygodna od notacji Lagrange'a, ale w praktyce okazuje się bardzo pożyteczna w rachunku całkowym, równaniach różniczkowych i analizie funkcji wielu zmiennych.

Notacja Newtona

Używając notacji Newtona pochodną f zapiszemy jako f, with, \dot, on top, a pochodną lewej strony równania y, equals, f, left parenthesis, x, right parenthesis zapisujemy jako y, with, \dot, on top.
Tej notacji używamy najczęściej w fizyce, do oznaczenia pochodnej po czasie.

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
  • Prąd elektryczny
g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, square root of, x, end square root
W jaki sposób można zapisać pochodną square root of, x, end square root?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.