Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Różniczkowalność funkcji w punkcie (przypadek, gdy funkcja jest różniczkowalna) - wskazówki do ćwiczenia

Badamy funkcję ciągłą przedziałami aby sprawdzić czy funkcja jest ciągła i różniczkowalna w punkcie na końcu przedziału. W tym przypadku, funkcja jest i ciągła i różniczkowalna.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video