Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Przykład obliczania pochodnej ilorazu funkcji zadanych przez tabele wartości

Dane są wartości funkcji f i jej pochodnej f' w x=-1 oraz funkcja g(x)=2x³. Obliczamy pochodną funkcji F(x)=f(x)/g(x) w x=-1.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video