If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ukryte pochodne

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Oblicz granicę limit, start subscript, h, \to, 0, end subscript, start fraction, 6, square root of, 9, plus, h, end square root, minus, 6, square root of, 9, end square root, divided by, h, end fraction.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?