If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Temat: Całkowanie jako sumowanie przyrostów zmian funkcji

0

punktów mistrzowskich do zdobycia
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 700 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 700 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 200 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 900 punktów mistrzowskich.
Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 500 punktów mistrzowskich.
Czekają na Ciebie:

Test sprawdzający

Podnieś swoje umiejętności w zakresie wszystkich tematów należących do tego rozdziału i zbierz 3000 punktów mistrzowskich.

O tym dziale

Całka oznaczona mierzy pole powierzchnii pod krzywą funkcji. Inna popularna interpretacja mówi, że całka z tempa zmian funkcji opisuje nagromadzenie ilości, której tempo zmian jest podane. Możemy przybliżać całki używając sum Riemanna, a całki oznaczone definiujemy używając granic sum Riemanna. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego wiąże całki z pochodnymi i może być wykorzystane do policzenia różnych całek oznaczonych.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.