If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Sumy środkowe i obliczanie całek oznaczonych metodą trapezów

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Oszacuj pole powierzchni pomiędzy osią X a wykresem funkcji f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, left parenthesis, x, minus, 3, right parenthesis, squared w granicach od x, equals, 0 do x, equals, 6, używając centralnej sumy Riemanna z 3 równymi podprzedziałami.
Pole powierzchni wynosi w przybliżeniu
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Poniższy wykres pomoże ci wyobrazić sobie pole powierzchnii:
Zacieniowany obszar, ograniczony wykresem funkcji f od x równa się wyrażenie x minus 3 do kwadratu w przedziale od x równego 0 do x równego 6, oraz osią X.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?