If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Własności funkcji zdefiniowanych przez całki oznaczone

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji f:
Niech g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, integral, start subscript, 0, end subscript, start superscript, x, end superscript, f, left parenthesis, t, right parenthesis, d, t.
Uzasadnij, korzystając z argumentu opartego o rachunek różniczkowy i całkowy, że g ma minimum lokalne w punkcie x, equals, c.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?