If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Całkowanie przez podstawienie

Całkowanie przez podstawienie polega na odwróceniu reguły łańcuchowej. Inaczej mówiąc, metoda "przez podstawienie" pozwala nam obliczać całki z pochodnych funkcji złożonych.
Znajdowanie funkcji pierwotnej to operacja odwrotna do różniczkowania. Czasem odpowiedź jest oczywista. Na przykład, skoro pochodna x2 wynosi 2x, to 2xdx=x2+C. W ten sam sposób możemy wyznaczyć funkcje pierwotne w przypadku całek oznaczonych z sin(x), ex, 1x, itd.
Łatwo przekonać się że znalezienie całki nieoznaczonej w innych przypadkach nie jest już takie proste. Na przykład, ile wynosi cos(3x+5)dx? Wskazówka: odpowiedź sin(3x+5)+C nie jest prawidłowa. Przekonaj się dlaczego, różniczkując to wyrażenie.
Nie ma metody, która by pozwoliła na podanie w zwartej postaci funkcji pierwotnej w przypadku dowolnej całki nieoznaczonej, ale istnieje kilka skutecznych sposobów, których zawsze warto spróbować. Jednym z nich jest całkowanie przez podstawienie, które wykorzystuje własności różniczkowania funkcji złożonych.

Całkowanie przez podstawienie w przypadku całki oznaczonej

Wyobraź sobie, że masz obliczyć 2xcos(x2)dx. Zauwaź, że 2x jest pochodną x2, funkcji "wewnętrznej" w wyrażeniu cos(x2). Innymi słowy, kładąc u(x)=x2 i w(x)=cos(x), otrzymamy:
2xucos(x2u)w=u(x)w(u(x))
Dzięki temu możemy obliczyć tę całkę przez podstawienie. Zobaczmy teraz, jak to działa.
Zróżniczkujmy obie strony równania u=x2 po x, traktując u jako funkcję x.
u=x2ddx[u]=ddx[x2]dudx=2xdu=2xdx
Ostatni wiersz wygląda tak, jakbyśmy otrzymali go mnożąc obie strony równania w wierszu powyżej przez dx, tak żeby po lewej stronie pozostało samo du. To jest czysto mnemotechniczna reguła, której sens polega na tym, że ułatwia zapamiętanie prawidłowego przekształcenia. Możemy więc zapisać, że u=x2 i du=2xdx. Teraz możemy wykonać podstawienie w naszej całce:
=2xcos(x2)dx=cos(x2u)2xdxduZapisz w postaci funkcja zewnętrzna razy pochodna funkcji wewnętrznej.=cos(u)duWykonaj podstawienie.
Po wykonaniu tego podstawienia pozostaje nam obliczyć funkcję pierwotną cos(u) jako funkcję u. To bardzo wygodne! Funkcja cos(u) jest jedną z tych podstawowych funkcji, których funkcje pierwotne znamy. Jedyne, co pozostaje jeszcze zrobić, to wyrazić odpowiedź w funkcji x:
=cos(u)du=sin(u)+C=sin(x2)+C
A zatem, 2xcos(x2)dx is sin(x2)+C. Możesz zróżniczkować sin(x2)+C i sprawdzić, że otrzymaliśmy prawidłowy wynik.
Kluczowa obserwacja #1: całkowanie przez podstawienie jest niczym innym, jak wykorzystaniem wzoru na pochodną funkcji złożonej w przeciwnym kierunku:
  • Zgodnie z wzorem na pochodną funkcji złożonej, pochodna w(u(x)) wynosi w(u(x))u(x).
  • Całkowanie przez podstawienie polega na przedstawieniu funkcji podcałkowej w postaci w(u(x))u(x) i znalezieniu jej funkcji pierwotnej w(u(x)).
Kluczowa obserwacja #2: sedno metody całkowania przez podstawienie polega na tym, żeby uprościć chaotycznie wyglądające wyrażenie definiując "funkcję wewnętrzną" jako nową zmienną.
Zadanie 1.A
Rozwiążemy to zadanie razem z Tobą, przechodząc krok po kroku przez wszystkie etapy całkowania przez podstawienie.
(6x2)(2x3+5)6dx=?
Jak należy zdefiniować nową zmienną całkowania u?
Wybierz 1 odpowiedź:

Często popełniany błąd: wybór niewłaściwego podstawienia u

Niewłaściwy wybór nowej zmiennej całkowania u prowadzi na manowce. W tym zadaniu, u musi być zdefiniowane jako 2x3+5. Definiując u jako 6x2 lub (2x3+5)6 nie rozwiążemy tego zadania.
Zapamiętaj: aby całkowanie przez podstawienie było skuteczne, musisz być w stanie zapisać funkcję podcałkową jako w(u(x))u(x). A z, To znacza, że u trzeba zdefiniować jako funkcję wewnętrzną w wyrażeniu na funkcję złożoną.
Innym często popełnianym błędem jest pomyłka przy obliczaniu pochodnej u po x. Upewnij się, że pochodna u została obliczona prawidłowo, gdyż inaczej nie uda się zastąpić pochodnej u po x i dx przez du i nie otrzymasz prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 2
Tomek ma obliczyć funkcję pierwotn a cos(5x7)dx. Otrzymał następujący wynik:
cos(5x7)dx=sin(5x7)+C
Czy wynik Tomka jest prawidłowy. A jeśli nie, to gdzie popełnił bład?
Wybierz 1 odpowiedź:

Często popełniany błąd: ignorowanie czynnika wynikającego z zamiany zmiennych

Zapamiętaj: jeśli masz do czynienia z całką z funkcji złożonej, nie możesz wziąć po prostu funkcji pierwotnej z funkcji zewnętrznej. Musisz uwzględnić także czynnik, który bierze się z zamiany zmiennych.
Niech Funkcja W będzie funkcją pierwotną do funkcji w, problem można wyrazić w następujący sposób:
w(u(x))dxW(u(x))+C

Jeszcze jeden często popełniany błąd: mylenie funkcji wewnętrznej z jej pochodną

Wyobraź sobie, że chcesz obliczyć x2cos(2x)dx. Do głowy może przyjść Ci taka myśl: "skoro 2x jest pochodną x2, możemy obliczyć tę całkę przez podstawienie." Jednakże, całkowanie przez podstawienie wymaga by to x2 było pochodną 2x. Tak nie jest, więc całkowanie przez podstawienie nie pomoże w tym przypadku (tę całkę można obliczyć całkując przez części).

Czasem, by sprowadzić funkcję podcałkową do odpowiedniej postaci, musimy pomnożyć lub podzielić ją przez stały czynnik.

Załóżmy, że chcemy obliczyć sin(3x+5)dx. Zauważ, że funkcja podcałkowa jest funkcją złożoną sin(3x+5),ale brakuje nam czynnika, który mógłby spełnić rolę pochodnej funkcji wewnętrznej. Jak sobie z tym poradzić?
W tym wypadku, funkcja wewnętrzna jest funkcją liniową, więc podstawiając u=3x+5, otrzymamy du=3dx. Jeśli chcemy dokonać takiego podstawienia, musimy zrobić jeszcze jedną sprytną sztuczkę, a mianowicie zapisać:
sin(3x+5)dx=13sin(3x+5)3dx
Widzisz, co się stało? Potrzebowaliśmy otrzymać pod całką 3dx, więc pomnożyliśmy całe wyrażenie przez 1=33. W ten sposób możemy wykonać podstawienie, nie zmieniając wartości tej całki.
Zróbmy jeszcze ostatni krok:
=13sin(3x+5u)3dxdu=13sin(u)du=13cos(u)+C=13cos(3x+5)+C
Kluczowe spostrzeżenie: w przypadku, gdy funkcja wewnętrzna jest funkcją liniową, wystarczy pomnożyć i podzielić całkę przez ten sam stały czynnik aby zapisać funkcję podcałkową w postaci, która umożliwia wykonanie podstawienia.
Zadanie 3
(2x+7)3dx=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz zdobyć więcej wprawy? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.