If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Całkowanie przez podstawienie: całki oznaczone

Obliczanie całek oznaczonych metodą przez podstawienie nie różni się zasadniczo od obliczania całek nieoznaczonych, z jednym ważnym wyjątkiem: dokonując podstawienia, należy odpowiednio przekształcić granice całkowania. Zobaczmy o co chodzi na przykładzie całki oznaczonej 122x(x2+1)3dx.
Widzimy, że 2x równa się pochodnej x2+1, więc możemy dokonać zamiany zmiennych. Niech u=x2+1, wtedy du=2xdx. Podstawiając do naszego wyrażenia, otrzymujemy:
122x(x2+1)3dx=12(u)3du
Chwileczkę! A co z granicami całkowania? Były dostosowane do całkowania po x, a nie po u. Przyjrzyjmy się co się dzieje na rysunku. Mieliśmy obliczyć pole powierzchni obszaru pomiędzy wykresem funkcji y=2x(x2+1)3 i osią X, ograniczonego przez x=1 i x=2.
Po podstawieniu, nasza funkcja uległa zmianie i wynosi teraz y=u3. A co powinniśmy zrobić z granicami całkowania?
Wykresy obydwu funkcji, y=2x(x2+1)3 i y=u3, przedstawiono na poniższym rysunku. Widzisz, że pola powierzchni obszarów ograniczonych przez x=1 i x=2 (lub u=1 iu=2) wcale nie są sobie równe!
I rzeczywiście, po zamianie zmiennych granice całkowania nie będą takie same. Aby wyznaczyć nowe granice, powinniśmy obliczyć wartości u równe x2+1 dla x=1 oraz x=2:
  • Dolna granica: (1)2+1=2
  • Górna granica: (2)2+1=5
Prawidłowo wykonane przedstawienie zmienia także wartości granic całkowania:
122x(x2+1)3dx=25(u)3du
Z wykresu funkcji y=u3 widzimy, że teraz pole powierzchni pod wykresem, pomiędzy punktami u=2 i u=5 jest mniej więcej takie samo, jak pole pod wykresem, zaznaczone na niebiesko. No cóż, oba pola powierzchni są dokładnie równe, choć trudno to stwierdzić "na oko".
Możemy teraz rozważać już tylko zmienną u:
25u3du=[u44]25=544244=152,25
Pamiętaj: przy obliczaniu całek oznaczonych metodą podstawiania, musisz zawsze pamiętać o tym, co dzieje się z granicami całkowania.
zadanie 1
Ela ma obliczyć całkę oznaczoną 15(2x+1)(x2+x)3dx. Ela wykonała następujące kroki:
Krok 1: podstawmy u=x2+x
Krok 2: zapiszmy du=(2x+1)dx
Krok 3:
15(2x+1)(x2+x)3dx=15u3du
Krok 4:
15u3du=[u44]15=544144=156
Czy rozwiązanie Eli jest poprawne? Jeśli nie, gdzie popełniła błąd.
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2
1215x2(x37)4dx=?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz jeszcze poćwiczyć? Spróbuj rozwiązać to ćwiczenie.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.