Zadanie

Niech
f(x)={log(3x)for 0<x<3(4x)log(9)for x3f(x)=\begin{cases} \log(3x)&\text{for }0<x<3 \\\\ (4-x)\log(9)&\text{for }x\geq 3 \end{cases}
Czy f jest ciągła w x, equals, 3?
Wybierz 1 odpowiedź:
Wybierz 1 odpowiedź:
Rozwiąż 4 zadań/zadania