Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Nieciągłości usuwalne

Zadanie

Niech g(x)=x2x12x4 dla x4.
g jest ciągła dla wszystkich liczb rzeczywistych.
Znajdź g(4).
Wybierz 1 odpowiedź: