If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Uzasadnianie stwierdzeń za pomocą twierdzenia Darboux

Zadanie

W poniższej tabeli przedstawiono kilka wartości funkcji f, o której wiadomo, że jest ciągła.
xminus, 30517
f, left parenthesis, x, right parenthesis11023017545
Isia sformułowała formalny argument, mający przekonać nas o tym, że równanie f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 200 ma rozwiązanie w przedziale 0, is less than or equal to, x, is less than or equal to, 5.
Czy argument podany przez Isię jest wystarczający? A jeśli nie, to dlaczego?
Argument Isi:
W warunkach zadania podano, że funkcja f jest ciągła.
A zatem, z twierdzenia Darboux o przyjmowaniu wartości pośrednich wynika. że równanie f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 200 musi mieć rozwiązanie leżące pomiędzy x, equals, 0 a x, equals, 5.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?