If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Granice iloczynu i ilorazu funkcji

Zadanie

Na rysunku przedstawiono wykresy funkcji g i f.
Oblicz limit, start subscript, x, \to, 3, end subscript, start fraction, g, left parenthesis, x, right parenthesis, divided by, f, left parenthesis, x, right parenthesis, end fraction.
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?