Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Granice kombinacji funkcji: funkcje zdefiniowane przedziałowo

Może się tak zdarzyć że dwie funkcji nie mają dobrze określonych granic w danym punkcie, a mimo to granicę ich sumy lub iloczynu w tym punkcie są dobrze określone i istnieją.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video