If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Granica funkcji określonej przedziałowo: przykład z wartością bezwzględną.

Obliczamy granicę funkcji |x-3|/(x-3) w x=3. W przypadku, gdy mamy do czynienia z takim wyrażeniem, lepiej przedstawić je w postaci funkcji, określonej przedziałowo. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video