If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:4:48

Transkrypcja filmu video

Funkcja ciągła f(x) jest zawarta w przedziale -4>x>3, wykres funkcji składa się z dwóch ćwiartek okręgów i jednego prostego odcinka. jak widać, mamy tutaj jedną ćwiartkę okręgu i drugą, inną ćwiartkę a tutaj jest odcinek linii prostej przedstawionej które będą przedstawione ponownie tutaj, na dole Niech G od X będzie równe do 2x plus określonemu przedziałowi
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.