If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole powierzchni ograniczonej krzywą biegunową - za pomocą kalkulatora

Zadanie

Niech R będzie całym obszarem pod osią X ograniczonym przez krzywą biegunową r=θsin2(θ), tak jak pokazano na rysunku.
Ile wynosi pole powierzchni obszaru R?
Do obliczeń użyj kalkulatora graficznego i zaokrąglij swoją odpowiedź z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?