Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Ruch wzdłuż zadanej krzywej (rachunek różniczkowy)

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Cząstka porusza się po krzywej zadanej równaniem xy=10 w taki sposób, że jej współrzędna y rośnie ze stałą prędkością 3 jednostki na minutę.
Z jaką szybkością (w tych samych jednostkach na minutę) zmienia się współrzędna x w chwili, gdy cząstka znajduje się w punkcie (2,5)?
Wybierz 1 odpowiedź: