If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Ruch na płaszczyźnie - znajdowanie tempa zmian

Mamy dane, że cząstka porusza się na płaszczyźnie po krzywej zadanej równaniem x²y²=16. Znając szybkość zmiany współrzędnej x w pewnej chwili czasu t, obliczamy szybkość zmian współrzędnej y cząstki w tej chwili, za pomocą wzoru na pochodną funkcji uwikłanej.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video