Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Różniczkowanie prostych funkcji zdefiniowanych we współrzędnych biegunowych

Zadanie

Niech r będzie funkcją kąta we współrzędnych biegunowych: r(θ)=5θ1.
Ile wynosi pochodna współrzędnej y po kącie θ w punkcie, w którym θ=π?
Wybierz 1 odpowiedź: