Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Styczne do krzywych (x, y) = (r sin(theta), r cos(theta)), gdzie r = r(theta)

Zadanie

Dana jest krzywa zadana w postaci parametrycznej: (x, y) = (r sin(theta), r cos(theta)), gdzie r=2cos(θ).
Dla jakich wartości θ z przedziału 0θ<π prosta styczna do wykresu jest zorientowana poziomo?
Wybierz 1 odpowiedź: