Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Pole pomiędzy dwiema krzywymi w układzie biegunowym

Zadanie

Niech R będzie obszarem leżącym w pierwszej i drugiej ćwiartce, wewnątrz krzywych danych równaniami r=3 oraz r=2+2cos(θ) tak, jak na poniższym rysunku. Krzywe przecinają się w punkcie odpowiadającym θ=π3:
Które z poniższych wyrażeń równe jest polu powierzchni obszaru R?
Wybierz 1 odpowiedź: