If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Pole powierzchni obszaru między krzywymi przecinającymi się w więcej niż dwóch punktach

Zadanie

Niech f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2, cosine, left parenthesis, start fraction, pi, x, divided by, 3, end fraction, right parenthesis i g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 2, dot, start fraction, 8, minus, x, divided by, x, plus, 6, end fraction, minus, 1. Niech R i S będą dwoma obszarami ograniczonymi przez wykresy funkcji f i g, jak pokazano na wykresie.
Oblicz sumę pól obszarów R i S.
Skorzystaj z kalkulatora graficznego i zaokrąglij wynik do trzech miejsc po przecinku.
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?