Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Objętość brył, których przekroje poprzeczne mają kształt prostokątów lub kwadratów

Zadanie

Niech R będzie obszarem leżącym w pierwszej ćwiartce, ograniczonym wykresami krzywych y=x i y=x3.
Obszar R jest podstawą bryły, której przekroje prostopadłe do osi X mają kształt kwadratów.
Który z poniższych wzorów prawidłowo opisuje objętość tej bryły?
Wybierz 1 odpowiedź: