If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przykład ruchu prostoliniowego - maksymalne przyspieszenie

Prędkość cząstki poruszającej się wzdłuż osi X dana jest wzorem v(t)=-t³+6t²+2t. Wyznaczamy chwilę czasu, w której przyspieszenie cząstki osiąga wartość maksymalną.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video