If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Model wykładniczy i równania różniczkowe - część 1

Zakładając, że pewna wielkość rośnie proporcjonalnie do jej wartości, mamy następujące ogólne równanie różniczkowe dy/dx=ky. Rozwiązanie metodą rozdzielania zmiennych prowadzi do ogólnej funkcji wykładniczej y=Ceᵏˣ.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video