If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Różniczkowalność w punkcie: podejście algebraiczne

Zadanie

Czy poniższa funkcja jest ciągła/różniczkowalna w x=1?
g(x)={x2+2x,x14x1,x>1
Wybierz 1 odpowiedź: